Klasa 7

Dźwięk to fala akustyczna

Pojedynczy przebieg fali w ciągu jednej sekundy to 1 Hz

[herc]

Ilość przebiegów fali w jednej sekundzie decyduje o częstotliwości dźwięku

Im wyższa częstotliwość fali akustycznej, tym wyższy dźwięk

Zakres słyszalnej częstotliwości dla człowieka to 16 HZ do 20kHz

Dźwięki poniżej 16 Hz to infradźwięki , a powyżej 20 kHz to ultradźwięki

Zakres słyszalnej częstotliwości został podzielony na oktawy,

Oktawa to odległość pomiędzy ośmioma stopniami gamy i jednocześnie podwojenie częstotliwości

Do strojenia instrumentów używa się dźwięku a1 o częstotliwości 440 Hz